شرایط کاری

1- با توجه به حساس بودن سیمولاتورها و هزینه بالای تعمیر در صورت صدمه دیدن  کاربران متعهد میشوند از صدمه زدن و یا استفاده غیر اصولی از دستگاهها پرهیز کرده و مطابق دستورالعملها از سیمولاتورها استفاده کنند

2- خرید  ساعات سیمولاتورها تنها از طریق وبسایت و درگاه اینترنتی انجام میشود و امکان پرداخت حضوری و یا واریز به حساب وجود ندارد

3- شرایط کنسلی و انصراف